Workshops en trainingen

INTERACTIEVE LEZINGEN/INFOSESSIES

  1. Hoe omgaan met hoogsensitiviteit?
  2. Mijn kind is hooggevoelig, etiket of nieuwe start?

Deze lezingen geven naast informatie ook tips om te leren omgaan met hoogsensitiviteit.

Deze lezingen kunnen aangevraagd worden via HSP Vlaanderen

 

CURSUSSEN

1. Hoogsensitiviteit voor coaches /therapeuten/ hulpverleners

Deze cursus geeft enerzijds theoretisch inzicht in de eigenschap hoogsensitiviteit, anderzijds worden er handvatten gegeven om met HSP’ ers om te gaan of ze professioneel te begeleiden.
Klik hier voor info, data en inschrijven.

Deze cursus kan aangevraagd worden via info[at]jezelftevriend.be Hoogsensitiviteit, vermoeidheid en zelfzorg

 

2. Hoogsensitiviteit, vermoeidheid en zelfzorg

Een driedelige cursus om beter voor jezelf te leren zorgen.
Klik hier voor info, data en inschrijven.

Deze cursus kan aangevraagd worden via HSP Vlaanderen

 

WORKSHOPS

1. Hoogsensitiviteit is een gave

Als je deze workshop volgt is het volgende je al bekend: een highly sensitive person(HSP) is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld dan gemiddeld. Hij of zij neemt subtielere nuances waar in bv. de lichaamstaal en stemmingen van anderen, is gevoeliger voor licht, geuren en geluiden, enz.

In deze workshop gaan we verder…  Hoogsensitiviteit is een gave.

Je werkt in groep aan de verkenning van je hoogsensitiviteit. Je ontdekt en verdiept je kwaliteiten als HSP er. Wie ben je, wat kan je bieden? Wat heb je nodig? Hoe maakt jouw hoogsensitiviteit deel uit van je leven? Hoe kan je jouw kwaliteiten inzetten om meer ‘vervuld’ te leven.

Via creatieve technieken, spel, muziek …. gaan we samen op weg.  Ook het groepsgebeuren speelt hierin mee.  Hoe kunnen anderen een spiegel zijn voor jezelf?

Dit alles in het prachtige Kasteel Mariagaarde, een plek van stilte midden in het Haspengouwse landschap.

Datum: Zaterdag 3- 10 maart

Info en aanmelden via: info[at]jezelftevriend.be

 

2. Vingerafdrukken van de ziel

Zoek je verdieping, wil je groeien in zelfbewustzijn? Wil je weten wie je bent en ben je op zoek naar levensvervulling en verbinding? Hou je van samenzijn, expressie en stilte? Dan is dit weekend iets voor jou.

Een mensengeschiedenis lang proberen mensen uit te drukken wat ze diep in zichzelf ervaren.

Ziel, Zijn, Psyche, Soul, Anima, âtman, Nesjamah, Zelf, Essentie, Levensadem, ….

Woorden die vanuit verschillende culturen en invalshoeken uiting geven aan wat zo gemeenschappelijk en tegelijk zo individueel verschillend is.

Zoals vingerafdrukken informatie geven over ons fysieke identiteit, zo zetten wij in dit weekend de afdruk van ons Zelf neer.

Hoe herken je jeZelf? Hoe herken je je Zielsverlangen? Wat hindert je op het pad naar de Essentie? Hoe geef jij uitdrukking aan dit innerlijk Zijn? Wat is het patroon van jouw Zielsafdruk? Hoe kan je meer verbonden leven met je innerlijk Zijn, met je Ziel, met jeZelf? ? In dit weekend gaan we ernaar op zoek.

We werken alleen en samen. We zoeken verbinding met ons Zelf en met elkaar. We bewegen, zingen, zijn creatief, ervaren de stilte en vieren.

Een verdiepingsweekend voor mensen die op zoek zijn naar innerlijk voedsel, voor hen die thuis willen komen bij zichZelf.

Dit alles in het prachtige kasteel Mariagaarde, vanouds een plek van stilte, midden in Haspengouw.

Datum:  van vrijdag 25 mei tot zondag 27 mei 2018

Aanmelden en info: info[at]jezelftevriend.be

 

 

Training

Faalangsttraining

Een zesdelige cursus voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die kampen met faalangst klachten. Er wordt ook een samenkomst voor ouders van faalangstige jongeren voorzien.

Deze training start bij voldoende deelnemers.

Door Reinhilde Vermeulen

Deze training kan aangevraagd worden via info[at]jezelftevriend

 

Er kunnen en ook  workshops/trainingen op maat aangevraagd worden via info[at]jezelftevriend.be