Begeleiding

VOOR WIE?

Verlieservaringen, negatieve choquerende emotionele, relationele ervaringen,…. kunnen leiden tot een laag zelfbeeld, angsten, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst enz. In therapie kunnen ze verwerkt worden. 

Levenskeuzes, opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, studieproblemen, burn-out, psychosomatische klachten, emotionele en relationele moeilijkheden vragen om ondersteuning. Therapie kan je terug bij je kracht brengen zodat je het probleem op een andere manier kan aanpakken. 

Therapeutische begeleiding kan je ook leren om bewuster te leven, om meer voldoening te vinden in het leven, om te groeien als mens.

Wie kan er bij ons terecht?

  • Volwassenen die vastgelopen zijn in het dagelijks leven, in hun relaties, in hun job enz. die op zoek zijn naar zichzelf, die depressief zijn of kampen met burn-out, psychosomatische klachten enz, die zichzelf beter willen leren kennen.
  • Volwassenen en jongeren met existentiële vragen, die hun leven  grondig onder de loep willen nemen, die willen groeien als mens, die zoeken naar de essentie van het/hun Zijn.
  • Jongeren en jongvolwassenen die moeilijkheden ondervinden op school, bij hun vrienden of thuis bij het loskomen van hun ouders, die zichzelf willen leren kennen, die voor moeilijke keuzes staan, die hun plaats zoeken in de maatschappij.
  • Koppels met relationele/communicatieve problemen, die een uitweg zoeken
  • Gezinnen waar het dagelijks gezinsleven bemoeilijkt wordt.
  • Hoogsensitieve jongeren en volwassenen die kampen met problemen gerelateerd aan deze aanleg. Meer info klik hier
  • Hoogbegaafden die op zoek zijn naar begrip en ondersteuning in crisis momenten, die verder willen groeien. Meer info klik hier
  • Jongeren en volwassenen met de diagnose ASS, die nood hebben aan handvatten om met hun problemen om te gaan. Meer info klik hier