Privacy- en Cookieverklaring

 

Privacybeleid conform de AVG-wetgeving van 25 mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voel je vrij om het helemaal door te lezen.
Bij jeZelftevriend hechten we veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en willen we aangeven dat jouw gegevens bij ons in veilige handen zijn. We wensen je dan ook te informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens die je ons verstrekt via deze site. Het spreekt voor zich dat we voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren.

Over mij

Ik, Reinhilde Vermeulen, beheer de website www.jezelftevriend.been ik sta ook in voor de verwerking van je persoonlijke gegevens die verstrekt worden via mijn website.
Als je mijn website gebruikt, ga je automatisch akkoord met het privacybeleid opgesteld voor deze website. Het privacybeleid op mijn website is steeds de verklaring die op dat ogenblik van toepassing is. Het staat mij vrij deze aan te passen waar nodig. Deze versie dateert van 20 juli 2018.
Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met mij wenst op te nemen kan dit via info@jezelftevriend.be.

Wat zijn persoonsgegevens en hoe worden ze verwerkt?

Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die ons door jou zelf werden gegeven of die we via een betrokken partij hebben ontvangen.

We maken een onderscheid tussen verschillende types van persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens: hiermee kunnen we de gebruiker identificeren of ermee contact opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere contactgegevens die de gebruiker ter beschikking zou stellen.
Aan begeleiding (coaching/therapie/opleiding) gerelateerde gegevens: indien je de intentie hebt bij jeZelftevriend in begeleiding te komen, word je uitgenodigd voor een intake-gesprek en vragen we je om het intake-formulier verder in te vullen. Voor begeleiding verzamelen we extra persoonlijke gegevens zoals geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, contactgegevens van vertrouwenspersonen, … In dit gesprek gaan we jouw zorgvraag in kaart brengen. We maken van dit gesprek een verslag op. Alle verslagen en informatie bewaren we in jouw dossier (digitaal en/of op papier).
Onder verwerking van gegevens verstaan we het verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, raadplegen, ter beschikking stellen van derden (zie verder) en wissen van gegevens.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken jouw gegevens in het kader van onze dienstverlening. Daarbij verwerken we uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren:
– versturen van nieuwsbrieven, mail, nieuwtjes en uitnodigingen omtrent ons aanbod;
– beantwoorden van vragen of opmerkingen gesteld via ons contactformulier;
– deelname aan ons activiteitenaanbod.

Geven we gegevens door aan derden?

In bepaalde situaties zullen we jouw gegevens doorgeven aan derden. Dit is het geval indien:
– we een beroep doen op andere diensten die betrokken zijn bij het begeleidingsproces. Dit zal steeds in samenspraak zijn met jou, de gebruiker.
– er een wettelijke verplichting op ons rust.
– er een gerechtvaardigd belang is voor jou als gebruiker of voor jeZelftevriend.

We verkopen geen persoonsgegevens door aan derden.

Verder maken we gebruik van derden voor:
– het verzorgen van onze internet omgeving (webhosting en mail); partner hiervoor is One.com.
– het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen; partner hiervoor is MailChimp.

Ook deze partijen maken gebruik van een privacybeleid om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De aan begeleiding gerelateerde gegevens worden vernietigd drie jaar na het afsluiten van de begeleiding. De persoonlijke gegevens worden zonder einddatum bewaard.
Uiteraard houden we ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht van het bewaren van facturen.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Volgende maatregelen worden genomen om je persoonsgegevens te beschermen:
– jeZelftevriend gebruikt een SSL-certificaat dat je herkent aan de HTTPS voor de url.
– Alleen wij hebben toegang tot onze telefoons en computers; deze zijn beveiligd.
– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Je gegevens kunnen digitaal en/of op papier bewaard worden. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computers niet toegankelijk zijn voor derden. Dit doen we onder andere door onze computers te beveiligen met paswoorden en onze dossiers met jouw gegevens in een afgesloten ruimte te bewaren.

Alles wat we mogelijks communiceren en delen via Facebook, Instagram, WhatsApp blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘ja’ op zeiden als gebruikers van deze diensten.

Wat zijn jouw rechten?

We respecteren jouw privacy vanuit onze professionele ethiek. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en/of binnen de wettelijke verplichtingen. Je mag ons hierover altijd aanspreken, mailen naar info[at]jezelftevriend.be of je schriftelijk richten tot jeZelftevriend, Linderstraat 93, 3700 Tongeren. Voeg in dit laatste geval steeds een kopie van je identiteitskaart toe.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal jeZelftevriend zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op je verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek.

Je kan op elk moment beslissen om niet langer onze mailings te ontvangen, dit op eenvoudig verzoek via info@jezelftevriend.be of via het contactformulier op onze website.

Na uitschrijving bewaren we jouw gegevens maximaal twee maanden waarna ze definitief worden verwijderd.

Heb je een klacht?

Mocht je een klacht hebben, dan vragen we je om contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be/ www.privacycommission.be. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacybeleid

Indien we een wijziging aanbrengen in ons privacybeleid zullen we hierover communiceren via onze website. De laatste wijziging dateert van 20 juli 2018.

 

Cookie-verklaring

Wat zijn cookies?
jeZelf te vriend maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kan jeZelf te vriend u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan jeZelf te vriend dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van onze website. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Cookies social media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. JeZelf te vriend heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.