Visie en werkwijze

Wanneer je de kracht vindt om uit je oude verhaal te treden,
zal je de vrijheid ervaren om te schrijven aan een nieuw verhaal.

Door interactie van de verschillende aspecten van de ‘ gehele mens’  kan er opnieuw verbinding komen.  Naast aandacht voor het gedrag van de mens hebben we bij ‘jeZelf te vriend’ ook oog voor de innerlijke beleving van éénieder.

Elke mens is uniek en dit geniet binnen de praktijk ‘jeZelf te vriend’ bijzondere aandacht. Concreet betekent dit een therapie op maat, met respect voor jouw gedrags- en denkpatronen, jouw ritme, jouw tempo.

Met open aandacht, zonder oordeel wordt er geluisterd naar jouw uniek verhaal. We verkennen jouw situatie en we bepalen een doel voor de therapie in de kennismakingsessie. In de verdere  therapeutische sessies gaan we samen op zoek  naar wat jou in beweging kan brengen. 

Raak niet verstrikt in de veelheid van dingen
Maar maak van de leegte evenmin een plaats van geborgenheid
Vind rust in de éénheid van bestaan
En elk onderscheid verdwijnt vanzelf

Uit Hsin Hsin Ming, een oude Chinese Zen-tekst

Naast de aandacht voor het unieke van ieder mens is  er bij ‘jeZelf te vriend’ ook het collectieve van belang. Vanuit deze visie hebben we oog voor de rol die iemand heeft in zijn omgeving  en tegelijk  voor de waarden, de ethiek, de betekenissen van de groep waartoe iemand behoort.

Dit betekent dat we binnen ‘jeZelf te vriend’ aandacht hebben voor de diepere betekenis van alles wat ons, als mens overkomt.

Concreet betekent dit dat we met respect voor jouw doel, denkpatroon, tempo en ritme zoeken naar de essentie van het/jouw Zijn