Mensen met autisme/ASS

Bij mensen met ASS en een normale tot hoge intelligentie is er sprake van een aangeboren stoornis in de ontwikkeling van de hersenen en informatieverwerking.

De problemen die zij ervaren bestaan voornamelijk op het gebied van beperkingen in het contact en interactie met andere mensen, problemen in de communicatie, geen grenzen kunnen trekken tussen zichzelf en anderen,  het vasthouden aan bepaalde gewoontes en routines en  informatieverwerkings- en integratieproblemen.  Bij dit laatste gaat het over gevoeligheid voor bepaalde prikkels, trage informatieverwerking, moeite met het verwerken van non-verbale informatie (zoals lichaamstaal), moeite met schakelen van de ene situatie naar de andere enzoverder.

Mensen met ASS hebben anderzijds heel specifieke talenten, capaciteiten  en vaardigheden die ingezet kunnen worden. Als ze leren omgaan met wat hen hindert en naar hun krachten kunnen gaan,  kunnen ze openbloeien en bieden hun talenten zeker een meerwaarde voor deze maatschappij.