Wanneer schakel je een kindercoach in?

Tijdens de leeftijd van de basisschool wordt het fundament van de ontwikkeling voor de rest van je leven gelegd. Het is daarom ook belangrijk om met aandacht en zorg de emotionele en sociale ontwikkeling van je kind te begeleiden en een gezonde basis mee geven. Op het moment dat jij als ouder het ook niet meer weet en ziet dat je kind niet lekker in zijn vel zit, is het moment gekomen om aan een kindercoach te denken.

Waarom kindercoaching?

Het is belangrijk dat je kind inzicht krijgt in zijn/haar gevoelens en ermee leert omgaan. Een coach kan hierbij ondersteunen en verdiept zich in de hulpvraag. Een kindercoach begeleidt het kind in de bewustwording, het vinden van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden om de hulpvraag om te zetten in haalbare doelen. Doelen, die samen gerealiseerd kunnen worden. Kindercoaching is daarom toekomstgericht.

Kindercoaching is interactief.

De kindercoach zet interactieve werkvormen in en wisselt spel en gesprek af. Taal is meestal niet de gemakkelijkste tool om jonge kinderen te helpen. Individuele coach sessies of groepstrainingen kunnen kinderen helpen zich weer verder te ontwikkelen. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag. Meestal heeft een kind tussen de 3-5 sessies al zijn doelen bereikt of kan het zelfstandig verder.

Interactieve werkvormen

Muziek en drama zijn tools waar ik graag mee werk en goede ervaringen uithaal.
Over muziek vertel ik je meer in mijn blogartikel ‘De invloed van een liedje. Wat doet muziek met je?’
In psychodrama mogen de kinderen binnen het spel hun eigen verhaal ontwikkelen en uitspelen met elkaar. Kinderen blijven in hun eigen ‘spel’wereld en al spelende ordenen ze hun wereld.


De grondlegger van psychodrama is Moreno en zijn overtuiging was ‘al doende en ervarende komt men tot inzicht’. Aichinger heeft deze methode de afgelopen dertig jaar ontwikkeld en geschikt gemaakt voor kinderen.
Volgens Aichinger heeft spelen in een groep een meerwaarde voor kinderen. Het geeft kinderen de mogelijkheid om conflicten uit te leven in de context van gedeeld en gezamenlijk spel. Het biedt kinderen ook de gelegenheid om in een groep nieuwe rollen uit te proberen, die in tegenstelling tot de rol die zij in het gezin hebben, niet vastliggen en niet bepaald worden door leeftijd of geslacht. Daarnaast kunnen kinderen in gezamenlijk spel onderzoeken wat hoort en wat niet hoort, wat belangrijk voor hen is, en hoe een ander zich daarbij voelt (Aichinger, 2017)Therapie met coachende kaarten, met poppetjes waarmee het kind zijn verhaal in scène plaatst, ademhalingsoefeningen en ontspannende yoga…helpen mee je kind in zijn sterkte te plaatsen.