Coaching

It is easier to build up a child than to repair broken adults. Frederic Douglass

VOOR WIE?

Je ziet als ouder dat jouw kind:

• angstig is, snel boos wordt of emotioneel is.
• een gebrek aan zelfvertrouwen, weerbaarheid heeft.
• slecht slaapt of piekert.
• alles zelf wil bepalen (overdreven sterke wil).
• zich anders voelt. Moeite heeft met vriendjes of vriendinnen.
• gepest wordt of een pester is.
• een vol hoofd ervaart.
• alles perfect wil.
• faalangst heeft.
• problemen met jullie echtscheiding heeft, met verlies of rouw.
• …

Daar last van heeft thuis en/of op school en soms weet jij je als ouder GEEN RAAD meer.

Dan kan een coachingstraject van Annelies Vermeulen je helpen. Lees hier meer.